Rekisteriseloste – Oikeudenmukainen #sote -kampanja

Henkilötietolain (HetiL 523/99, 10 §) mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
Vasemmistoliitto r.p.

Rekisteristä vastaava henkilö:
Joonas Leppänen, puoluesihteeri, Lintulahdenkatu 10, 3. krs, 00500 Helsinki, +358 40 1831033​⁠​

Rekisterin nimi:
Oikeudenmukainen #sote -kampanja

Rekisterin käyttötarkoitus:
Rekisterin käyttötarkoitus on pitää yhteyttä vetoomuksen allekirjoittaneisiin ihmisiin ja lähettää kampanjaviestejä rekisterinpitäjän kampanjoista.

Rekisterin tietosisällöt:
Rekisteri sisältää postituslistalle liittyneiden henkilöiden etu- ja sukunimen, sähköpostiosoitteen ja kotipaikkakunnan. Mikäli listalle liittynyt henkilö ilmoittaa, myös muita tietoja.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:
Tiedot saadaan ihmisen liittyessä postituslistalle.

Tietojen luovutukset ja yhdistäminen muihin rekistereihin:
Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisten tahojen käyttöön. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää osana muiden palveluiden käyttöä (esimerkiksi sähköpostipalvelun).

Palvelut voivat sijaita osin EU/ETA -alueiden ulkopuolella, ja siitä johtuen palvelun käyttämiseen liittyviä käyttötietoja voidaaan siirtää osittain Yhdysvaltoihin. Riittävä tietosuojan taso tietojen käsittelyssä varmistetaan Privacy Shield -järjestelyä noudattaen tai käyttämällä Euroopan komission mallisopimuslausekkeita.

Rekisteritietojen säilytys ja rekisterin suojaaminen:
Ei manuaalisia aineistoja. Rekisteritiedot sijaitsevat palvelimella jonne on rajattu pääsy. Rekisterin käyttöoikeus on vain puolueen henkilökunnalla.

Tiedon korjaaminen:
Tietonsa luovuttanut voi pyytää koska tahansa rekisterin ylläpitäjää poistamaan tietonsa rekisteristä tai korjaamaan virheelliset tiedot.

Tarkastusoikeus:
Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterien ylläpitäjään.